Asiakasrekisteri ja tietosuoja | Kotona Asuen Seniorihoiva - Henkilökohtaisesti sinulle
Kotona Asuen Seniorihoiva on 100 % kotimainen Avainlippu
Etsi lähin toimisto Soita 010 841 7400

Asiakasrekisteri ja tietosuoja

Olet täällä

Kotona Asuen Seniorihoiva
Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Kotona Asuen Seniorihoiva, Käyntiosoite: Valimotie 2, 00380 Helsinki Y-tunnus: 2215245-1

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Rosanna Pasanen, Kotona Asuen Seniorihoiva, rosanna.pasanen@kotonaasuen.fi Puh +358 50 523 5299

3. Rekisterin nimi
Kotona Asuen Seniorihoivan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä ylläpidetään Kotona Asuen Seniorihoivan asiakastietoja sekä rekrytointiin liittyviä henkilötietoja. Tämän rekisterin mukaisten tietojen käsittelyn tarkoituksena on Kotona Asuen Seniorihoivan ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito,rekrytointiprosessiin liittyvän tiedon hallinta, Kotona Asuen Seniorihoivan liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelu sekä kehittäminen, tilastollisen- ja markkinatutkimuksen suorittaminen, mainonta ja markkinointi.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä
Rekisteri pitää sisällään tietoja luonnollisista henkilöistä.

6. Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaat:

Henkilötiedot:

 • Etu- ja sukunimet
 • HETU
 • Osoite, postinumero ja -toimipaikka, laskutustiedot
 • Yhteyshenkilön (henkilöiden) puhelinnumero
 • Yhteyshenkilön (henkilöiden) sähköpostiosoite
 • Asiakkaan terveyden, hyvinvoinnin ja hoivan kannalta tarvittavat tiedot

Rekrytointi:

Yhteystiedot:

 • Etu- ja sukunimet
 • Osoite, postinumero ja -toimipaikka
 • Yhteyshenkilön (henkilöiden) puhelinnumero
 • Yhteyshenkilön (henkilöiden) sähköpostiosoite

Yhteistyötahot:

Yhteystiedot:

 • Yrityksen osoite, postinumero ja -toimipaikka - Yhteyshenkilön puhelinnumero
 • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
 • Yhteyshenkilön tehtävänimike

Muut kerättävät tiedot:

- Sopimustiedot - Sovitut palvelut - Palveluestot - Palvelutiedustelun lähde - Nettisivujen käyttäjätiedot

Google Analytics kerää sivustoltamme ja/tai sovelluksistamme tietoja käynneistä ja liittää nämä tiedot sisäänkirjautuneiden käyttäjien tilejä koskeviin Google-tietoihin, jos käyttäjät ovat antaneet luvan tähän mainosten personointia varten. Evästeiden kautta kerätään Google-tietoja käyttäjistä, jotka ovat esimerkiksi käyttäjän sijainti, hakuhistoria, YouTube-historia ja data Googlen kumppaneiden sivustoilta. 
Tietojen pohjalta tuotetaan Googlen toimesta koottuja ja nimettömiä tilastoja käyttäjien toiminnasta eri laitteilla. Annat sivustoamme käyttämällä luvan kävijätietojen yhdistämiseen ja toimittamiseen Googlelle.
Voitte katsoa näitä tietoja ja/tai poistaa niitä Googlen omat tapahtumat ‑sivulla (https://myactivity.google.com/myactivity).

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja jotka on saatu, kun asiakas, tämän omainen, rekrytoitava henkilö tai yhteistyö organisaatio on ottanut yritykseemme yhteyttä puhelimitse, internet sivujen, internet sivulla olevan lomakkeen tai sosiaalisen median kautta.

Rekisteri sisältää luonnollisen henkilön itse itsestään tai lähiomaisestaan antamia tietoja, sekä julkisen tahon tai viranomaisen kautta saatuja tietoja. Tietoja saadaan asiakkaan tekemästä sopimuksesta ja asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla sekä palvelusuhteen kautta. Yhteystietoja kerätään myös messuilla tai muissa verkostoitumistapahtumissa henkilön itse antamina.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan omasta suostumuksesta henkilötietolain sallimin tavoin Kotona Asuen Seniorihoivan yhteistyökumppaneille, viranomaisille tai asiakkaan omaisille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ja tiedostot ovat suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus ja ylläpito edellyttävät henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle,
jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyvät. Jokainen asiakasrekisterin tietoja käsittelevä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

B. Manuaalinen aineisto
Asiakkaiden ja henkilökunnan henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa toimistotiloissa, joihin pääsy vain Kotona Asuen Seniorihoivan henkilökunnalla.

 

11. Tarkastusoikeus
Rekisterissä oleva voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot pyytämällä niitä Kotona Asuen Seniorihoivan yhteyshenkilöltä, jonka yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan kohdassa 2.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterin jäsenillä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön virheellisen tiedon korjaamisesta voi tehdä ottamalla yhteyttä Kotona Asuen Seniorihoivan yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan kohdassa 2.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista henkilörekisteristä. Tarpeettomat tiedot poistetaan, kun asiakkuus ja siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet. Lainvaatimat aineistot yrityksellä on velvollisuus säilyttää lain vaatima aika. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa siirrettävässä muodossa mukaansa. Rekisteriä ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Mahdollisista rekisteröidyn tietoon kohdistuneista tietoturvaloukkauksista tiedotetaan rekisteröidyille ja viranomaisille säädösten mukaisesti.

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Kotona Asuen Seniorihoivan yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan kohdassa 2.

Hoivanantajani on aina iloinen, hyvä seuranpitäjä, joka hoitelee tavanomaiset kotihommat ja kaupassa käynnit hyvin.
Pentti, Espoo