Muistisairaan ihmisen kohtaaminen | Kotona Asuen Seniorihoiva - Henkilökohtaisesti sinulle
Kotona Asuen Seniorihoiva on 100 % kotimainen Avainlippu
Etsi lähin toimisto Soita 010 841 7400

Muistisairaan ihmisen kohtaaminen

Olet täällä

Suomessa on arviolta 193 000 muistisairasta ihmistä, joista 100 000 ihmistä sairastaa lievää muistisairautta ja 93 000 ihmistä keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta. Yleisin näistä on Alzheimerin tauti (Muistiliitto). Todettu muistisairaus ei kuitenkaan estä nauttimasta elämästä ja tekemästä itselle tärkeitä asioita. Muistisairaudesta huolimatta ihmisellä on mahdollisuus elää hyvää elämää. Muistisairaan ihmisen hyvä hoiva lähtee yksilön tarpeiden tunnistamisesta ja niiden kunnioittamisesta.

Muistisairaus vaikuttaa monin tavoin niin sairastuneen kuin hänen perheensä ja läheistensä elämään. Tutut ympäristöt ja omat rutiinit kuitenkin tukevat muistisairaan toimintakykyä ja mielekästä elämää. Muistisairas ihminen selviytyy usein parhaiten tutussa ympäristössä, omien rutiinien keskellä. Moni asuu kotona niin kauan kuin se on turvallista ja mielekästä, joko itsenäisesti tai omaisten ja kotiavun turvin.

Arkinen aktiivisuus on tärkeää etenevissä muistisairauksissa. Taitoja tulee käyttää tai muutoin riski niiden unohtumiseen ja sitä myötä toimintakyvyn heikkenemiseen lisääntyy. Hoivan tarve muuttuu muistisairauden edetessä, kun sairastuneen avun tarve kasvaa. Yksin asuva muistisairas ihminen tarvitsee kotona pärjätäkseen usein jo varhaisessa vaiheessa erilaisia tukimuotoja, kuten ei-sairaanhoidollista kotihoivaa, jota Kotona Asuen Seniorihoiva tarjoaa.

LATAA OPAS: MUISTISAIRAAN IHMISEN KOHTAAMINEN

Vinkkejä muistisairaan ihmisen hoivaan

Muistisairaan ihmisen hyvä hoiva lähtee yksilön tarpeiden tunnistamisesta ja niiden kunnioittamisesta. Kotona Asuen Seniorihoiva on yhteistyössä suomalaisten muistiasiantuntijoiden kanssa laatinut oppaan muistisairaan ihmisen hoivasta. Opas pohjautuu Alzheimer-koulutusohjelmaamme, joka on tuotettu yhteistyössä ikääntymisen ja Alzheimerin taudin asiantuntijoiden kanssa.

Oppaasta löydät mm. vinkkejä aktiviteetteihin ja elämäntarinan tallentamiseen sekä keinoja haastaviin hetkiin, kuten käytösmuutosten hallintaan. Opasta voit kysyä toimistostamme. Alla on koottu vinkkejä oppaasta muistisairaan ihmisen hoivaan.

1. Ennakoi ajoissa

 • Kuka hoitaa jatkossa tärkeitä asioita on hyvä suunnitella ja sopia valmiiksi. Mikäli ei ole edunvalvontavaltuutusta, nyt on aika tehdä se.
 • Jotta elämä olisi mahdollisimman pitkälti oman näköistä muistisairauden edetessä, on hyvä kirjata asioita muiden luettavaksi joko vapaamuotoisesti tai käyttäen valmiita lomakepohjia. Oman hoitotahdon kirjaus varmistaa, että toiveita noudatetaan silloinkin, kun ei enää itse niitä pysty ilmaisemaan selkeästi.

2. Parhaat muistot talteen

 • Merkittävien perhetapahtumien ja muistojen tallentaminen on tärkeää muistisairaille. Hyvät muistot tuovat iloa ja lisäävät onnellisuuden tunneta.
 • Vaali rakkaita muistoja yhdessä muistisairaan kanssa: kuuntele esimerkiksi nuoruusajan lempimusiikkia ja katsele valokuva-albumia. Keskustele, kuuntele, videoi ja kirjaa ylös tarinat muisteltaviksi myöhemmin. 

3. Sisältöä päivään mielekkään tekemisen kautta

 • Arjen jatkuminen tuttuun tapaan on mitä parhainta kuntoutusta muistisairaalle.  Anna muistisairaan tehdä niin paljon kuin hän haluaa, mutta älä vaadi liikoja. Yksinkertaista tehtävät ja helpota aktiviteetteja. Voit esimerkiksi helpottaa pukeutumista asettelemalla vaatteet pinoon pukemisjärjestyksessä.
 • Aloita aktiviteetti ja pyydä muistisairas mukaan auttamaan esimerkiksi ruuan valmistuksessa.
 • Muuta arkipäiväiset askareet mielekkäiksi aktiviteeteiksi. Esimerkiksi peseytyessä kiinnitä huomio erilaisten saippuoiden tuoksutteluun. Tärkeintä on, että muistisairas osallistuu ja kokemus on miellyttävä kaikille.
 • Muista, että liikunta pitää muistisairaan ihmisen virkeämpänä pidempään.

4. Oireiden ymmärtäminen

 • Muistisairaus vaikuttaa ihmisen käytökseen, ajatteluun ja tunteisiin. Tyypillisiä käyttäytymisessä tapahtuvia muutoksia ovat esimerkiksi harhaluulot, vaeltelu, aggressiivisuus ja toistaminen. Oireiden ilmetessä tilanne pelottaa ja huolestuttaa sekä muistisairasta itseään että läheisiä.
 • Kun oireet tulevat esiin, kohtele muistisairasta kunnioittavasti, sovita oma käytöksesi läheisesi käytökseen ja ole kärsivällinen.
 • Käytösmuutosten ilmetessä voit ohjata muistisairaan huomiota muualle ja antaa yksinkertaisia vaihtoehtoja ja kysyä mielipidettä, jolloin autat muistisairasta kokemaan hallinnan tunnetta.
 • Poista käytöshäiriöitä aiheuttavat esineet lähistöltä ja vie muistisairas tarvittaessa muuhun ympäristöön.

5. Ennakoi riskitekijät

 • Pidä koti turvallisena asua. Siivoa ja järjestele asuintilat niin, että turhat tavarat on poistettu ja huonekalut järjestelty helpottamaan muistisairaan liikkumista. Asettele kodin useimmiten käytetyt tavarat käden ulottuville, huolehdi valaistuksesta ja poista tarvittaessa matot sekä merkitse kynnykset ja rappuset näkyvästi. Hanki tarvittavat apuvälineet ja harkitse esimerkiksi turvarannekkeen käyttöä.
 • Tarkastele muistisairaan vointia ja terveyttä. Pidä huolta, että muistisairas saa apua hoito-ohjeiden noudattamiseen ja varmista, että joku on häneen yhteydessä päivittäin. Pidä huolta, että muistisairaalla on tarvittavat terveydenhoitopalveluiden yhteystiedot kotonaan näkyvillä. Huomio oireet ja varoitusmerkit terveydessä ja hakeudu ajoissa lääkärin puoleen.
 • Huolehdi taloudesta. Auta muistisairasta jo sairauden alkuvaiheessa suunnittelemaan miten taloudelliset asiat hoituvat sitten, kun sairaus on edennyt pidemmälle. Varautukaa yhdessä esimerkiksi tilinkäyttöoikeuksien antamisella, valtakirjojen laatimisella ja edunvalvontavaltuutuksella. Tarkkaile epätavallista käytöstä ja varmista ettei muistisairas joudu huijauksen tai rikoksen uhriksi.

6. Ravitsemus toimintakyvyn tukena

 • Hyvä ravitsemus on muistisairaan ihmisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin perusedellytys. Huolehdi, ettei muistisairaan henkilön ravitsemustila heikkene vähäisen tai yksipuolisen syömisen vuoksi. Kannusta muistisairasta auttamaan ruuanlaitossa ja pöydän kattamisessa. Valmista pieniä annoksia ja suupaloja, joita on helppo syödä ja tarjoa ruokaa, kun muistisairas haluaa syödä. Muista myös riittävä nesteen saanti.
 • Ole tarvittaessa apuna ruokailussa ja ohjaa ruokailua. Rajoita esimerkiksi ruokailuvälineiden määrää, jotta ruokailutilanne on selkeä ja käytä leveäreunaisia ja syviä lautasia helpottamaan ruokailua.

 

Lue lisää hoivapalveluistamme muistisairaille

Haluaisitko maksuttoman konsultaatiokäynnin

 

Hyödyllisiä linkkejä ja tietoa muistisairauksista löydät näiltä sivustoilta:

Suomen muistiasiantuntijat ry

Muistiliitto

Helsingin Alzheimer-yhdistys

Omaishoitajaliitto


Olemme koonneet yhdessä Suomen muistiasiantuntijoiden kanssa oppaan "Muistisairaan ihmisen kohtaaminen", josta löydät vinkkejä kanssakäymiseen Alzheimerin tautia tai muuta muistisairautta sairastavan henkilön kanssa. Oppaan löydät täältä:  

Te olette todella onnistuneet – ihanaa, kun on aina sama henkilö. Vanhempani ovat todella tyytyväisiä.
Pertti, Helsinki