Dementia | Kotona Asuen Seniorihoiva - Henkilökohtaisesti sinulle
Kotona Asuen Seniorihoiva on 100 % kotimainen Avainlippu
Etsi lähin toimisto Soita 010 841 7400

Dementia

Olet täällä

Dementiaa käytetään usein yleisnimityksenä muistisairauksista, vaikka kyseessä on oireyhtymä eikä erillinen sairaus. Yleisin dementiaa aiheuttava tekijä on Alzheimerin tauti, josta johtuu 65–75 prosenttia keskivaikeista ja vaikeista dementioista. Dementiaa voivat aiheuttaa myös esimerkiksi erilaiset puutostilat, myrkytykset tai lääkkeet. Dementiaa esiintyy eniten ikäihmisillä. Yli 85-vuotiaista jo noin joka kolmannella todetaan dementiaa.

Milloin dementiaa tulee epäillä?

Dementian oireisiin kuuluu muistin heikkeneminen, toimintakyvyn lasku sekä ajatustoiminnan häiriöt. Henkilöllä saattaa esimerkiksi olla haasteita sanojen löytämisessä, kasvojen ja esineiden tunnistamisessa, ohjeiden mukaan toimimisessa sekä uuden oppimisessa. Dementiasta kärsivän on tämän vuoksi usein vaikea kiinnittää huomiota useampaan kuin yhteen ärsykkeeseen samanaikaisesti. Henkilö ei itse välttämättä huomaa oireiden toistuvuutta, joten läheisten tarkkaavaisuudella on tärkeä merkitys. 

Dementian arki ja hoiva

Lievässä dementiassa muistin heikkeneminen haittaa jokapäiväisiä toimintoja, muttei estä itsenäistä elämistä. Keskivaikea dementia taas vaikeuttaa vakavasti itsenäistä elämää. Vaikealle dementialle on tyypillistä täydellinen kyvyttömyys painaa mieleen uutta informaatiota eikä potilas enää tunnista edes läheisiä sukulaisiaan.

Dementiaan viittaavien oireiden ilmetessä on syytä aina kääntyä lähiviikkojen kuluessa lääkärin puoleen oireiden taustan selvittämiseksi. Oireet voivat olla etenkin alkuvaiheessa lieviä, ja usein varma diagnoosi voidaan tehdä vasta tilan kehityttyä pidemmälle. 

Dementia diagnosoidaan silloin, jos henkilön jokapäiväiseen elämän toiminnot ovat kärsineet vähintään kuuden kuukauden ajan muistin ja ajattelun heikentymisen vuoksi. Diagnoosissa tarkastellaan myös oppimisen heikkenemistä. 

Joskus dementian taustalta voidaan löytää jokin hoidettavissa oleva sairaus tai syy, mutta usein oireet ovat pysyviä. Sopivalla lääkityksellä, hyvällä perushoidolla ja terveellisillä elämäntavoilla dementian aiheuttajaa voidaan useimmiten kuitenkin hidastaa. Lisäksi sairastuneelle tulee luoda turvallinen ja tuttu ympäristö, mikä vähentää tapaturmia ja sallii kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Läheisten rooli on tärkeä, mutta voimien säästämiseksi on hyvä kääntyä myös ulkopuoliseen apuun.

Miten me voimme auttaa?

Kotona Asuen Seniorihoivan yksilöllinen muistisairaan hoivapalvelu auttaa läheistäsi ylläpitämään säännöllistä rutiinia parantaen hänen elämänlaatuaan. Oma tuttu hoivanantaja on läsnä varmistamassa turvallisen arjen. Alzheimerin tautia, dementiaa tai muuta muistisairautta sairastavan seniorin omatoimisuutta vahvistetaan ja itsenäisyyden kokemusta lisätään tarjoamalla elämyksiä, joissa hoivanantaja on avainroolissa. 


Käy lukemassa lisää, miten voimme tukea muistisairaan hoivassa.

Olemme tosi tyytyväisiä hoivanantajaamme, hän on niin iloinen ja häneen voimme luottaa.
Asiakkaan vaimo, Helsinki