Muistisairaudet | Kotona Asuen Seniorihoiva - Henkilökohtaisesti sinulle
Kotona Asuen Seniorihoiva on 100 % kotimainen Avainlippu
Etsi lähin toimisto Soita 010 841 7400

Muistisairaudet

Olet täällä

Muistisairaudella tarkoitetaan sairautta, joka heikentää sekä muistia että muita tiedonkäsittelyn osa-alueita. Muistisairaudet luokitellaan tänä päivänä Suomessa kansantaudeiksi siinä missä sydän- ja verisuonisairaudetkin. Väestön kasvava elinikä lisää voimakkaasti muistisairauksia sairastavien ihmisten määrää.

Milloin muistisairautta tulee epäillä?

Jos muistiin ja ajattelutoimintoihin liittyvät haasteet ovat selvästi havaittavia ja tavanomaista suurempia, voi kyseessä olla muistisairaus. Alkava muistisairaus voi ilmetä mm. toistuvana unohteluna ja oppimisen vaikeutumisena. Myös persoonaan liittyvät muutokset, aistiharhat ja masennus voivat olla alkavan muistisairauden oireita. Lääkäriin kannattaa hakeutua viimeistään siinä vaiheessa, jos toimintakyky heikentyy selvästi ja muistiin liittyvät ongelmat häiritsevät normaalia arkea.

LATAA OPAS: MUISTISAIRAAN IHMISEN KOHTAAMINEN

Muistisairaan arki ja sairauden hoito

Sairauden alkuvaiheessa, muistisairauden oireet saattavat olla erityisesti sairastuneen mielestä vähäpätöisiä. Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, miten sairaus etenee ja miten sen kanssa tulisi toimia. Läheisillä on merkittävä rooli muistisairaan arjessa ja huolenpidossa. Hoidolla tulee pyrkiä varmistamaan muistisairaan toimintakyvyn ja hyvän arjen ylläpito parhaalla mahdollisella tavalla.

Muistisairaan hoidossa merkittävässä roolissa on luotettava ja tiivis yhteistyö muistisairaan ja hänen läheisensä sekä hoitajien välillä. Muistisairauksia hoidetaan lääkkeillä sekä lääkkeettömillä hoidoilla ja kuntoutuksella. Parantavaa lääkehoitoa ei ole tarjolla, mutta lääkkeillä lievitetään oireita ja joissakin tapauksessa on myös mahdollista hidastaa taudin etenemistä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa lääkehoito aloitetaan, sitä enemmän siitä on saavutettavissa hyötyä ja muistisairaan laitoshoitoa voidaan viivästyttää jopa useilla kuukausilla. 

Aivojen terveyden edistämisessä tärkeää on niiden aktiivinen käyttö. Muistisairauden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ja kuntoutus ovatkin monesti jopa tärkeämpää kuin itse lääkitys. Lääkkeettömiä hoitokeinoja ovat mm. monipuolinen terveellinen ravinto, levon ja liikunnan tasapaino sekä sosiaalinen aktiivisuus ja virikkeellisyys. 

Lisäksi muistisairaan elinympäristöä voidaan muokata siten, että hän pystyy toimimaan itsenäisesti arjessa mahdollisimman pitkään. Tavallisen hyvän arjen ylläpito on tärkeää muistisairaan elämän laadulle. Tutussa ympäristössä toimiminen ja onnistumisten kokeminen parantavat mielialaa ja vähentävät sairauden rasitusta viemällä huomiota pois negatiivisista asioista. 

 

Tarjoamme luotettua, yksilöllistä ja arvostavaa hoivapalvelua ikäihmisille, joilla on todettu Alzheimerin tauti, dementia tai muu muistisairaus. 

Kotona Asuen Seniorihoivan yksilöllinen muistisairaan hoivapalvelu auttaa läheistäsi ylläpitämään säännöllistä rutiinia parantaen hänen elämänlaatuaan. Oma tuttu hoivanantaja on läsnä varmistamassa turvallisen arjen. Alzheimerin tautia, dementiaa tai muuta muistisairautta sairastavan seniorin omatoimisuutta vahvistetaan ja itsenäisyyden kokemusta lisätään tarjoamalla elämyksiä, joissa hoivanantaja on avainroolissa.

Lue lisää hoivapalveluistamme muistisairaille.
Haluaisitko maksuttoman hoivan tarpeen arvioinnin?


Olemme koonneet yhdessä Suomen muistiasiantuntijoiden kanssa oppaan "Muistisairaan ihmisen kohtaaminen", josta löydät vinkkejä kanssakäymiseen Alzheimerin tautia tai muuta muistisairautta sairastavan henkilön kanssa. Oppaan löydät täältä:  

Olen ollut erittäin tyytyväinen ja kiitollinen saamaani apuun äitini avustamisessa. Palvelu on ystävällistä, joustavaa, luotettavaa ja asiakkaan huomioonottavaa. Omaisena saan loma-aikoina tarpeellisen hengähdystauon ja mielenrauhaa, kun tiedän, että äitini luona käy tuttu hoivanantaja auttamassa ja pitämässä seuraa.
Laura, Helsinki