Hyödyllisiä linkkejä | Kotona Asuen Seniorihoiva - Henkilökohtaisesti sinulle
Kotona Asuen Seniorihoiva on 100 % kotimainen Avainlippu
Etsi lähin toimisto Soita 010 841 7400

Hyödyllisiä linkkejä

Olet täällä

Hyödyllistä tietoa senioreille ja heidän läheisilleen.

112 – Hätäkeskuslaitos
Hätäkeskuslaitos tuottaa hätäkeskuspalvelut ammatillisen ripeästi ja täsmällisesti. Se huomioi toiminnassaan tasapuolisesti sekä avuntarvitsijat että yhteistyöviranomaiset. Hätäkeskuslaitos tuottaa Suomessa palvelujaan tasapuolisesti paikasta ja ajasta riippumatta. Se kohtelee kaikkia avuntarvitsijoita yhdenmukaisesti kansalaisuudesta, kielestä, rodusta, uskonnosta, varallisuudesta, sukupuolesta ja mielipiteistä riippumatta. www.112.fi

Caregiverstress.com
Väsymys, stressi ja masennus ovat todellisia sivuvaikutuksia omaishoitajalle. Caregiverstress.com on informatiivinen websivusto, josta löytyy keinoja selviytyä omaishoitajan stressistä. Sivustolla voit tehdä online-testin stressin arvioinnista ja identifioidaksesi resursseja, jotka mahdollistavat sinun selviytymisesi seniorin hoivaan liittyvästä stressitasosta. www.caregiverstress.com

eAsiakirjat.fi
eAsiakirjat.fi on erikoistunut tuottamaan asiakirjapalveluja. Sivuilta löytyy ilmaiseksi malleja erilaisista valtakirjoista, mm. valtakirja pankkiasiointia varten. www.eAsiakirjat.fi

Eläkeliitto
Eläkeliitto on Suomen suurin eläkeläisjärjestö. Järjestö valvoo ikäihmisten etuja seka tarjoaa palveluja ja yhdessäolon mahdollisuuksia. www.elakeliitto.fi

Elämän loppuvaiheen hoito
Valvira, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on koonnut sivuilleen virallista tietoa elämän loppuvaiheen hoitoon liittyen. Valviran sivuilla selvitetään, mitä tarkoittavat hoitotahto, saattohoito sekä muut elämän hiipumiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet ja mitä oikeuksia potilaalla ja hänen omaisillaan on.

Hoitotestamentti
Hoitotestamentti on henkilön tahdonilmaus omasta hoidostaan, jos hän vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi menettää oikeustoimikelpoisuutensa. Hoitotestamentissa määritellään ne tilat, jolloin luovutaan potilaan elämää lyhytaikaisesti pidentävistä, keinotekoisista elintoimintoja ylläpitävistä hoitotoimista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kotisivuilta löytyy malli hoitotestamentista.

Kansaneläkelaitoksen asiointivaltakirjat
Voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi Kelassa. Kelalla on oma asiointivaltakirjat, jotka voit ladata käyttöösi.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
Potilaan asemasta ja oikeuksista terveyden- ja sairaanhoitoa järjestettäessä säädetään Suomessa lailla.

Muistiliitto ry
Muistiliitto ry ajaa muistisairaiden ja heidän omaistensa asioita, sekä järjestää alan koulutusta. Muistiliiton sivuilta löytyy valtavasti tietoa muistisairauksista ja niiden hoidosta. www.muistiliitto.fi

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestö. Liitto toimii asiantuntijana omaistaan hoitavien yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi sekä tukee erilaisin tavoin omaishoitotilanteessa eläviä henkilöitä. www.omaishoitajat.fi

Suomen lakiopas
Suomen lakiopas on maksuton palvelu, jonka kotisivuilta löytyy ilmaisia asiakirjamalleja omien asiakirjojen laatimista varten, mm. avoin asianajovaltakirja

Suomen Parkinson-liitto ry
Suomen Parkinson-liitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö. Liitto tekee työtä Parkinsonin ja Huntingtonin tauteihin, dystoniaan ja muihin liikehäiriösairauksiin sairastuneiden hyvinvoinnin edistämiseksi. www.parkinson.fi

Valtakunnallinen kriisipuhelin
Suomen Mielenterveysseura on valtakunnallinen kansanterveysjärjestö. Seura edistää mielenterveyttä, kehittää vapaaehtoista kansalaistoimintaa sekä tarjoaa tukea, apua ja kuntoutusta elämän kriisitilanteissa. Kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua kriisissä. Kriisipuhelimeen voi soittaa nimettömänä.

Puh. 010 195 202 (arkisin klo 9.00–07.00, viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00–07.00)

Kriisipuhelimeen soitetun 10 minuutin puhelun hinta vaihtelee 20 sentistä vajaaseen 2 euroon ja puolen tunnin puhelut 40 sentistä reiluun 5 euroon, asiakkaan liittymästä riippuen. Katso tarkat puhelinmaksut täältä.