10 tapaa auttaa ikääntyvää asumaan turvallisesti kotonaan | Kotona Asuen Seniorihoiva - Henkilökohtaisesti sinulle
Kotona Asuen Seniorihoiva on 100 % kotimainen Avainlippu
Etsi lähin toimisto Soita 010 841 7400

10 tapaa auttaa ikääntyvää asumaan turvallisesti kotonaan

Olet täällä

Voit tehdä ikääntyvän läheisesi itsenäisestä asumisesta turvallisempaa muun muassa alla olevien ohjeiden avulla.

1. Tarkkaile epätavallista käytöstä.
Seniorit, jotka ovat joutuneet huijauksen tai rikoksen uhriksi yrittävät usein peitellä tapahtunutta häpeän takia. Tarkkaile muutoksia heidän elämäntyylissään ja muita epätavallisia taloudellisia tai liiketoiminnallisia ratkaisuja.

2. Suhtaudu varauksellisesti varttuneen uusiin ystäviin.
Yksinäiset tai eristäytyneet vanhukset ovat vaarassa joutua hyväksikäytetyiksi ystävällisiksi heittäytyvien huijareiden toimesta. Tutustu varttuneen uusiin ystäviin päästäksesi selville heidän tarkoitusperistään. Epärehellisin aikein ystävystynyt ei halua tutustua sinuun.

3. Tutki hyväntekeväisyysyhdistysten taustat.
Seniorit haluavat usein lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyyteen ja muihin hyviin tarkoituksiin. Auta lähimmäistäsi tutkimaan lahjoituskohteen taustat pyytämällä sieltä kirjallista materiaalia ja hankkimalla lisätietoa muista lähteistä.

4. Auta lähimmäistäsi hänen raha-asioissaan.
Joskus käy niin, ettei vanhus pysty enää huolehtimaan itsenäisesti raha-asioistaan. Auta häntä tekemään suoraveloitussuunnitelma säännöllisten laskujen maksamista varten ja suojaamaan omaisuutensa. Tämä saattaa vaatia valtakirjan laatimista. Varmista valtuutetun luotettavuus.

5. Hävitä yksityistietoja sisältävä posti.
Varmista, että lähimmäisesi hävittää henkilökohtaisia ja pankkitietoja sisältävän postin asianmukaisesti.

6. Yksityistietojen jakaminen.
Valitse, mitkä terveydenhuoltoalan ja muut palveluntarjoajat kuten vakuutusyhtiöt, asianajaja, holhooja jne. voivat toimia yhdessä Kotona Asuen Seniorihoivan kanssa lähimmäisesi asioiden hoidossa. Laita muistiin heidän nimensä ja yhteystietonsa.

7. Päätä kuka tekee lähimmäisesi terveydenhoidolliset ratkaisut.
Huolehtiiko ikääntyvä omista terveydenhoidollisista tarpeistaan ja kuluistaan, vai luotetaanko nämä ratkaisut muille? Pidä huolta, että lähimmäiselläsi on tarvittavat terveydenhoitopalveluiden yhteystiedot kotonaan näkyvillä.

8. Hoitotoive tai -testamentti
Ota selvää lähimmäisesi hoitotoiveista tai -testamentista, joiden avulla perheenjäsenet voivat päättää hänen hoidostaan, mikäli hän ei itse siihen pysty. Onko hänellä toiveita elvyttämisen tai saattohoidon suhteen? Missä hän säilyttää hoitotestamenttia? Hoitotestamentista pitäisi löytyä myös toivottujen palveluntarjoajien yhteystietoja.

9. Satunnaiset ostokset
Päätä, miten satunnaiset ostokset maksetaan. Antaako seniori Kotona Asuen Seniorihoivan Hoivanantajalle rahaa kuittia vastaan? Nostaako Hoivanantaja hänen tililtään rahaa ja antaa kuitit seniorille?

10. Turvallisen ympäristön luominen.
Onko lähimmäisesi kotona mitään, mikä voisi aiheuttaa vahingon tai onnettomuuden? (Katso kodin turvallisuusopas). Säilytetäänkö kotona aseita tai myrkyllisiä aineita? Onko kaikki arvoesineet kuvattu ja luetteloitu tulevaisuutta silmällä pitäen? Onko kotona eläimiä, jotka voivat vahingoittaa Hoivanantajaa? Miten ikääntyvän lääkehoito on järjestetty?