Valtaosa senioreista ei valmistaudu vanhuuteen ajoissa | Kotona Asuen Seniorihoiva - Henkilökohtaisesti sinulle
Kotona Asuen Seniorihoiva on 100 % kotimainen Avainlippu
Etsi lähin toimisto Soita 010 841 7400

Valtaosa senioreista ei valmistaudu vanhuuteen ajoissa

Olet täällä

Suurin osa vanhusten tapaturmista tapahtuu kotona. Kotona Asuen Seniorihoivan kansainvälisen tutkimuslähteen mukaan 85% senioreista ei ole valmistellut kotiaan mitenkään ikääntymistään varten. Kotona Asuen Seniorihoiva tarjoaa kevään aikana ilmaisia kodin turvallisuuskartoituksia senioreille pääkaupunkiseudulla, Lahdessa ja Tampereella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa joka kolmas 65-vuotias, ja joka toinen yli 80-vuotias kaatuu vähintään kerran vuodessa. Valtaosa näistä tapahtuu kodin sisällä tai kotipihassa. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan jopa 65% senioreista on vähintään yksi tapaturmariski omassa kodissaan.

Kotona riskitilanteita aiheuttavat yleensä kompastumisvaarat kuten repsottavat matot, kylpyhuoneiden puutteelliset apuvälineet, sekä väärällä korkeudella sijaitsevat säilytystilat. Siitä huolimatta jopa 85% senioreista ei ole valmistellut kotiaan mitenkään ikääntymisen myötä tulevien tarpeiden varalta.

”Monesti vanhuksen kodin turvallisuuteen kiinnitetään huomiota vasta sitten, kun joku tapaturma, kuten kaatuminen, on jo tapahtunut. Näemme usein vanhusten kodeissa selkeitä varoitusmerkkejä, jotka saattavat tuntua kotiinsa tottuneelle seniorille ja hänen omaisilleen harmittomalta. Usein kyse on melko pienistä ja edullisista muutostarpeista – mutta ne voivat silti vaikuttaa merkittävästi seniorin turvalliseen kotona pärjäämiseen”, kertoo toimitusjohtaja Samuli Suominen Kotona Asuen Seniorihoivasta.

Tapaturmariski kasvaa merkittävästi iän myötä

Aiempi kaatuminen altistaa merkittävästi uusille kaatumisille – THL:n mukaan kerran kaatuneista puolet kaatuu uudelleen. Kaatumisista johtuvat pienemmätkin vammat vaativat iäkkäillä usein käynnin terveydenhuollon vastaanotolla. Kotitapaturmat voivat aiheuttaa vakavia seurauksia. Suomessa tapahtuu vuosittain noin 7000 lonkkamurtumaa ja valtaosa on seurausta kaatumisista. Pahimmillaan seuraukset ovat kohtalokkaita ja aiheuttavat tai myötävaikuttavat menehtymiseen.

Avainasemassa seniorin kaatumisen ehkäisyssä on ennakointi. Ulkoisten tekijöiden, kuten ympäristön vaaranpaikkojen poistamisen ja apuvälineiden käyttämisen lisäksi vanhuksen kaatumisriskiä arvioidessa tulisi aina selvittää henkilön yleinen terveydentila, tasapaino, liikkumiskyky, ravinto, lääkehoito, sekä näkö- ja kuulokyky.

”Arjen toimintoja helpottavien palveluiden hankkiminen oikea-aikaisesti parantaa merkittävästi seniorin pärjäämistä ja turvallisuutta kotona”, Samuli Suominen kertoo.

Säännölliset turvallisuuskartoitukset ehkäisevät riskejä

Kansainvälisessä tutkimuksessa haastateltujen päivystyslääkäreiden mielestä lähes puolet (48%) senioreiden kotona tapahtuvista tapaturmista olisi vältettävissä. Lääkärit olivat 100% yhtä mieltä, että ikääntyvien kodissa tulisi säännöllisesti kartoittaa kodin turvallisuutta. Seniorin omaisten tulisikin vähintään kerran vuodessa tehdä kodin tarkastus turvallisuusriskien varalta.

Helpottaakseen riskien selvittämistä Kotona Asuen Seniorihoiva tarjoaa kevään aikana senioreille maksuttomia kodin turvallisuuskartoituksia pääkaupunkiseudulla, Lahdessa ja Tampereella.

Turvallisuuskartoituksen voi tilata soittamalla lähimpään Kotona Asuen Seniorihoivan toimipisteeseen. Mikäli omaiset haluavat toteuttaa kartoituksen itse, löytyy siihen ketjun nettisivuilta ohjeistus sekä vinkkejä kodin turvallisuuden parantamiseen. Lisätietoa osoitteessa: www.kotonaasuen.fi/turvallisuus-seniorin-kotona.

Kampanja käynnistyy huhtikuussa, ja jatkuu kesäkuun loppuun asti. Keväällä vietetään myös kansallista tapaturmapäivää 13.5.2016. Tapaturmapäivän tavoitteena on kiinnittää kansalaisten huomio keinoihin, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää. Kotona Asuen Seniorihoiva on mukana päivän hengessä, ja haluaa kampanjan avulla parantaa senioreiden turvallista kotona asumista.

 

 

 

Olemme olleet tyytyväisiä hoivanantajaamme. Hän saa paljon aikaiseksi yhden päivän aikana: eilen sulatettiin pakastinkin toiveitteni mukaisesti. Tuntuu myös siltä, että mieheni on aina tosi pirteällä mielellä, kun hän on ollut täällä. Jatketaan vain samaan malliin.
Asiakkaan vaimo, Espoo