Muistiystävällinen Yritys -kampanja käynnistyy | Kotona Asuen Seniorihoiva - Henkilökohtaisesti sinulle
Kotona Asuen Seniorihoiva on 100 % kotimainen Avainlippu
Etsi lähin toimisto Soita 010 841 7400

Muistiystävällinen Yritys -kampanja käynnistyy

Olet täällä

Muistisairaus kaventaa omaishoitajan elinpiiriä ja heikentää elämänlaatua, mikä voi johtaa sosiaaliseen vetäytymiseen ja eristäytymiseen. Kotona Asuen Seniorihoiva käynnistää kampanjan muistiystävällisen yhteiskunnan edistämiseksi tarjoamalla maksuttomia Muistiystävällinen Yritys -valmennuksia paikallisille yrityksille.

Kotona Asuen Seniorihoivan tutkimuslähteen mukaan 74% muistisairaiden omaishoitajista kokee itsensä ja läheisensä vetäytyneen sosiaalisista suhteista muistisairauden vuoksi. Valtaosa (87%) käy yhä harvemmin ulkona muistisairaan läheisen kanssa. Myös asiointi ja ostoksilla käynti vähenevät, koska kauppojen hälyn aiheuttama ahdistus ja läheisen eksyminen huolettavat. Vastaajista 85% kokee elämänlaatunsa heikentyneen.

Muistisairauksiin liittyvät käytösmuutokset, kuten, muistiongelmat, hämmentyneisyys ja heikko arviointikyky voivat tehdä ulos lähtemisestä pelottavaa muistisairaan omaiselle. Haasteelliseksi tilanteen tekee se, että muistisairas henkilö ei aina itse tiedosta, että jotain on pielessä hänen käytöksessään. Tästä voi syntyä haastavia tilanteita. Moni omainen kokee helpommaksi jäädä kotiin.

Muistiystävällinen yhteiskunta tarvitsee muistiystävällisiä yrityksiä

Suomessa arvioidaan olevan 100 000 lievää sekä 93 000 keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavaa henkilöä. Vuosittain muistisairauteen sairastuu 14 500 yli 64-vuotiasta. Tulevaisuudessa muistisairaiden määrä tulee lisääntymään merkittävästi.

Kansallinen muistiohjelma tähtää muistiystävällisen Suomen rakentamiseen yhteisvastuullisesti. Yhteistyön tavoitteena on turvata mahdollisimman hyvä elämänlaatu muistisairauksista kärsiville ja heidän läheisilleen. Tämän johdosta Kotona Asuen Seniorihoiva on laatinut Muistiystävällinen Yritys -valmennuksen, jonka avulla yritykset voivat ymmärtää muistisairauksien tuomia haasteita, palvella muistisairaita asiakkaita paremmin sekä ratkaista käytösmuutoksiin liittyviä haastavia asiakastilanteita.

Tilastot huomioiden on hyvin todennäköistä, että yritykset kohtaavat muistisairaita asiakkaita. Siksi on tärkeää, että tähän haasteeseen tartutaan ajoissa. Yritysten tulee pystyä sopeutumaan kaikkien, myös muistisairaiden asiakkaiden ja heidän omaistensa tarpeisiin. Tutkimuksemme mukaan omaishoitajat asioivat mieluummin muistiystävällisessä liikkeessä, jos vain mahdollista.

Muistivalmennus antaa eväitä muistisairaan kohtaamiseen

Muistiystävällinen Yritys -valmennus sopii yrityksille, joilla käy usein ikäihmisiä asiakkaina. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi ravintolat, kahvilat, apteekit, optikot, ruokakaupat ja kukkakaupat. Tällä hetkellä valmennusta tarjotaan Kotona Asuen Seniorihoivan toimintapaikkakunnilla pääkaupunkiseudulla, Lahdessa ja Tampereella. Valmennuksen voi tilata oman alueen Kotona Asuen Seniorihoiva -toimistosta. Valmennus on maksuton.

Omaiselle olisi helpottavaa tietää, että tämän kahvilan henkilökunta osaa palvella muistisairasta asiakasta ymmärtäväisyydellä ja kunnioituksella, hänen tarpeensa huomioiden. Avaintekijöitä ovat rauhallisuus, kiireettömyys ja vaihtoehtojen selkeyttäminen.
 

LISÄTIETOJA

Lisätietoja kampanjasta ja Muistiystävällinen Yritys -valmennuksista osoitteessa:
www.kotonaasuen.fi/muistiystävällinen-yritys

Valmennuksen voi tilata oman alueen Kotona Asuen Seniorihoiva -toimistosta:
http://www.kotonaasuen.fi/toimipisteet

 

Superluksus, ihana Eija, joka hoitelee kotihommat ja maksaa tarkkana tyttönä laskuni. Meistä on tullut ystäviä!
Heli, Espoo