Alzheimer ja dementiahoiva senioreille - hoivapalvelua ja tukea kotona asumiseen
Kotona Asuen Seniorihoiva on 100 % kotimainen Avainlippu
Etsi lähin toimisto Soita 010 841 7400

Alzheimer ja dementiahoiva

Olet täällä

Tarjoamme yksilöllistä ja arvostavaa hoivapalvelua ikäihmisille, joilla on todettu Alzheimerin tauti tai muu muistisairaus.

Muistisairaus vaikuttaa monin tavoin niin sairastuneen kuin läheistenkin elämään. Hoivan tarve kasvaa sairauden edetessä. Kotona Asuen Seniorihoivan luotettu muistisairaan hoivapalvelu auttaa läheistäsi ylläpitämään säännöllistä rutiinia parantaen hänen elämänlaatuaan. Oma tuttu hoivanantaja on läsnä varmistamassa turvallisen arjen ja tarjoaa elämyksiä, jotka edistävät Alzheimerin tautia tai muuta muistisairautta sairastavan seniorin omatoimisuutta ja lisäävät itsenäisyyden kokemusta.
 

Elämää muistisairauden kanssa

Muistisairaus vaikuttaa monin tavoin niin sairastuneen kuin hänen läheistensä elämään. Muistisairaudet, joista usein käytetään myös nimitystä dementia, tuovat arkeen mukaan monenlaisia haasteita, sillä sairaus vaurioittaa hermosoluja ja aivokudosta. Henkilön persoonallisuus voi muuttua, ja hänelle voi kehittyä haasteita muistin, ajattelun ja vuorovaikutuksen kanssa.

Arkinen aktiivisuus on äärimmäisen tärkeää muistisairauksissa. Taitoja tulee käyttää tai muutoin riski niiden unohtumiseen ja sitä myötä toimintakyvyn heikkenemiseen lisääntyy. Mahdollisimman normaalina jatkuva elämä kotona, tutut ympäristöt ja omat rutiinit tukevat muistisairaan ihmisen toimintakykyä ja mielekästä elämää.

 

Tarvitseeko muistisairas läheisesi tukea kotona asumiseen?

Kotona Asuen Seniorihoivan hoivanantaja voi auttaa ylläpitämään asiakkaan omaa fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä, esimerkiksi

 • avustamalla ja kannustamalla päivittäisissä toiminnoissa
 • valmistamalla yhdessä ravitsevia aterioita ja kannustamalla syömään
 • ulkoilemalla ja hoitamalla asioita yhdessä
 • järjestämällä virikkeellistä toimintaa, kuten pelejä, lukemista yms.
 • huolehtimalla turvallisesta ympäristöstä
 • sijaistamalla tai lomittamalla omaishoitajaa

Tilaa maksuton hoivan tarpeen arviointi


Muistisairaan hoito kotona

Muistisairas pärjää usein parhaiten tutussa ympäristössä, tuttujen rutiinien keskellä. Moni muistisairautta sairastava haluaa asua omassa kodissaan niin kauan kuin mahdollista. Riittävän avun, kuten omaishoitajan tai kotihoidon ja hoivapalveluiden avulla turvallinen kotona asuminen on mahdollista, ja auttaa muistisairasta pysymään aktiivisena arjen rutiineissa pidempään. Yksin asuva muistisairas tarvitsee kotona pärjätäkseen usein enemmän tukea arjen toiminnoissa jo sairauden varhaisessa vaiheessa.

Läheisen muistisairaus ja muistisairaan hoito voi olla rankkaa omaishoitajalle. On tärkeää huolehtia myös omasta jaksamisesta. Kotona Asuen Seniorihoivan hoivanantaja voi keventää omaishoitajan hoitotaakkaa monin eri tavoin. Tuttu hoivanantaja voi tulla kotiin avustamaan muistisairaan läheisen hoidossa, tai toimia omaishoitajan sijaisena ja ottaa hoivavastuun omaishoitajan loman ajaksi. Näin muistisairaan hoito voi jatkua kotona tuttujen ihmisten kesken.
 

Alzheimer-koulutettu hoivanantaja kohtaa muistisairaan yksilönä

Muistisairaiden parissa työskentelevät hoivanantajat käyvät läpi alan asiantuntijoiden kanssa laaditun Alzheimer-koulutusohjelmamme, joka antaa valmiuksia muistisairaan ihmisen kohtaamiseen ja kannustamiseen. Alzheimer-koulutusohjelma on käytössä toimistoissamme ja sen keskiössä on muistisairaan yksilöllinen hoiva ja arvostaminen. Koulutus on neurologi Kati Juvan, gerontologian professori Marja Jylhän sekä Helsingin Alzheimer-yhdistyksen läpikäymä ja hyväksi toteama.

Alzheimer-koulutus ja kotihoivatekniikat antavat hoivanantajille vahvan pohjan antaa lähimmäisellesi laadukasta ja asianmukaista hoivaa. Niin voit olla varma, että rakkaimpasi on luotettavassa hoivassa. Hoivanantajat koulutetaan:

 • Avustamaan päivittäisissä toiminnoissa
 • Hallitsemaan käytösmuutoksia
 • Valmistamaan ravitsevia aterioita
 • Järjestämään virikkeellistä toimintaa
 • Huolehtimaan turvallisesta ympäristöstä

Työssään muistisairaan hoivanantajat käyttävät Elämän Matka -kirjaa, johon kirjataan asiakkaan elämäntarinaa yhdessä hänen ja omaisten kanssa. Se on voimavara, joka auttaa antamaan parasta mahdollista yksilöllisesti räätälöityä hoivaa muistisairaalle henkilölle.


Vinkkejä muistisairaan arkeen

Kotona Asuen Seniorihoiva on yhteistyössä suomalaisten muistiasiantuntijoiden kanssa laatinut oppaan muistisairaan ihmisen hoivasta. Opas pohjautuu Alzheimer-koulutusohjelmaamme, joka on tuotettu yhteistyössä ikääntymisen ja Alzheimerin taudin asiantuntijoiden kanssa.

Oppaasta löydät mm. vinkkejä aktiviteetteihin ja elämäntarinan tallentamiseen sekä keinoja haastaviin hetkiin, kuten käytösmuutosten hallintaan. Opasta voit kysyä toimistostamme.

Lue lisää muistisairauksista.


Tilaa maksuton kartoituskäynti. Ota yhteyttä, niin tarjoamme juuri teidän tarpeisiinne sopivat hoivaratkaisut. Soita 010 841 7400 tai lähetä yhteydenottopyyntö

Minun oli soitettava, koska olen liikuttunut siitä, miten vaimoni on muuttunut puheliaammaksi ja on aivan kuin eri ihminen oltuaan nyt vajaan viikon teidän hoidossanne. Olen todella tyytyväinen, että teimme tämän ratkaisun.
Markku, Helsinki